Registracijos Anketa

Užpildykite šią anketą kiekvienam mokiniui. Kai mes gausime informaciją, išsiųsime jums apmokėjimo sąskaitą. Mokslapinigiai turi būti sumokėti iki mokyklos pradžios.


For children only | Tik vaikams
Select all choices that apply to this student. Pažymėkite klases, kuriose šis mokinys dalyvaus.
For children only | Tik vaikams
Select all choices that apply to this student. Pažymėkite klases, kuriose šis mokinys dalyvaus.
For children only | Tik vaikams
Select all choices that apply to this student. Pažymėkite klases, kuriose šis mokinys dalyvaus.
For children only | Tik vaikams
Enter digits only - no dashes or parenthesis. Įrašykite tik skaičius be brūkšnelių ir lankelių.
Enter a message if needed. Parašykit jie dar ką norite pridėt.