Apie Mus

2017 metų atidarymas

Lino lituanistinė mokykla įsikūrė 2012 m. kovo mėnesį vedėjos Ingos Dabašinkaitės iniciatyva. Mokykla veikia Ronald United Methodist bažnyčios patalpose (17839 Aurora Ave N, Shoreline, WA 98133) šeštadieniais nuo 9val. iki 13val. Ją lanko vaikai nuo lopšelio iki 17 metų amžiaus.

Mokykloje mokome lietuvių kalbos ir literatūros, Lietuvos istorijos bei etnokultūros. Mūsų mokytojai gilina žinias kasmetinėse konferencijose. LLM suteikia galimybę mokytis akademinių dalykų, kviečia dalyvauti kelionėse, stovyklose ir šventėse. Taip pat, esant paklausai, organizuojamos grupės suaugusiems norintiems išmokti lietuvių kalbos ar dalyvauti paskaitose apie Lietuvos istoriją angliškai.

Lino lituanistinė mokykla vadovaujasi JAV LB Švietimo Tarybos darbo ir tvarkos nuostatomis.

Lino lituanistinė mokykla yra ne pelno siekianti organizacija. Mokyklą remia Lietuvių fondas, Kazickų šeimos fondas, Lietuvos švietimo ir mokslo ministerija bei kiti dosnūs asmenys.


Šių metų kalendorius:

Mokyklos Kalendorius 2017-18